# خاطرات_فرزاد

دیوانه معروف شهر شوش

در این شب بارانی  در این سکوت ناهنجار و کآرامی     که دل سوی دوست تازد و عشق                      عجب غمگین و تنهایم                                                 نه آن ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 15 بازدید