هآی!

سکوت، فکر آدم ها رو تغییر میده، حرف زدن حقیقت رو.                                                                 فرزاد(ایلیا)                                                                       
/ 36 نظر / 33 بازدید
آذر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
14 پست
تیر 88
2 پست