خاطرات فرزاد

» ۱۳٩٠/٩/٢٦ :: عاشقانه...
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ...
» ۱۳٩٠/٤/۱٠ :: بر باد رفته
» ۱۳٩٠/٢/٢٤ :: تردید
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: نقاشی
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: سبو
» ۱۳۸٩/۸/٢٦ :: ای دل مجنون،از مجنون مترس
» ۱۳۸٩/۸/۱٦ :: من مست و تو دیوانه!(new version)
» ۱۳۸٩/٦/٢٥ :: در نگاه تو
» ۱۳۸٩/٦/۱۸ :: و ما
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: هآی!
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: حال دل مجنون و خم طره لیلی...آی لیلی ...آی لیلی
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: تیآتر زندگی من
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: من در اندیشه دریا بودم
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: To my F.R.I.E.N.D.S
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۱ :: پر از نور ماه...
» ۱۳۸۸/۱٢/٥ :: Walking on the clouds
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند...
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ :: آثار منفی رژیم های غذایی غیر علمی
» ۱۳۸۸/۱۱/٥ :: یه پست ساده
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ :: پایان
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: آی عشق...چه غمنگین می گریزی از برم!
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: من امشب آمدستم حسابم را کنار جام بگذارم...
» ۱۳۸۸/٩/٢۱ :: دوست دارم پیچکی باشم
» ۱۳۸۸/٩/۱۳ :: دیروز من ،بود
» ۱۳۸۸/٩/٤ :: عریانم
» ۱۳۸۸/۸/٢٩ :: عمری بر پیمانه
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: کمی تا قسمتی ابری
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: انتظار
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: رفت
» ۱۳۸۸/٧/۳٠ :: بیا و گذری کن که در این عهد وفا نیست...
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: ذهنم روسپی شده(قسمت یک)
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: فال من و وقایع اتفاقیه...!
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: در میان دو هیچ
» ۱۳۸۸/٧/۸ :: حال من که در وجدان رها شدم...
» ۱۳۸۸/٦/٢٩ :: در تفسیر این سخن :دوست داشتن از عشق برتر است...
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: دیوانه معروف شهر شوش
» ۱۳۸۸/٦/۱٤ :: قهوه سرد
» ۱۳۸۸/٦/۱٢ :: این آخرین شعر من
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: وقتی از مرگ دوستی شاد میشویم(به یاد م.ط)
» ۱۳۸۸/٦/۱٠ :: هپروتم را نمی فروشم!!
» ۱۳۸۸/٦/٥ :: جلل خالق(با لهجه ترکی غلیظ بخوانید) البته فقط تیتر رو!
» ۱۳۸۸/٥/٢٩ :: وقتی از دست خودی ها هم ناامید میشی!(نیمه طنز)
» ۱۳۸۸/٥/٢٥ :: بی خوابی...
» ۱۳۸۸/٥/۱٦ :: امید
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: لطفا خوانده نشود
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: به تو از تو می نویسم...
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: پلاک 17
» ۱۳۸۸/٥/٩ :: آنجا که موسیقی هم تمام می کند!!!
» ۱۳۸۸/٥/٤ :: در یادش عرق ریزان روحیم....
» ۱۳۸۸/٥/٤ :: کاش درخت گلابی بودم...
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: الف -واو- لام....
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: اپیزود های زندگی من...
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: ...در جواب بهاره...
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: خانه دوست کجاست؟...
» ۱۳۸۸/٥/٢ :: سکوت...
» ۱۳۸۸/٥/۱ :: یک شروع دیگر...
» ۱۳۸۸/٥/۱ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید