خاطرات فرزاد

نقاشی

دیواری میخواهم برای نقاشی

دیواری برای آب پاشی

و گلها را روی طاقچه خشک خواهم کرد

برای آن روز که نقاشی از خاطرمان بگریزد 

                                               ایلیا

   + فرزاد م ; ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۳
comment نظرات ()

سبو

وعده دیدار نزدیکست و

من آنچنان مستم که 

پرتو های نور را خمیده تر از عریانی تو میبینم...

                                             فرزاد(ایلیا)

 

   + فرزاد م ; ٤:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۳
comment نظرات ()